security vesti
menadžment
tema broja
događaji
nauka
u poseti
tehnika
saznajte
show info
informatika
security praksa
terorizam
požarna zaštita
Početna strana  Nazad
 
 
 
 
početna strana o nama komentari i pitanja pretplata  
   
 
   
Izdavač:
In Team d.o.o., Beograd
Adresa redakcije:
Gradski park 2, 11080 Beograd
tel: 011/377-15-61
fax: 011/377-15-62
mob: 064/61-31-256
Glavni i odgovorni urednik:
Redakcijski odbor:
prof. dr Mićo Bošković
prof. dr Milan Milošević
doc. dr Radovan Radovanović
doc. dr Dragan Arizanović
mr Jadranko Janev
Nenad Ognjanović
Saradnici redakcije:
doc. dr Lazar D. Petrović, Saša Mijalković, Radosav Despotović, Nikola Ostojić, Saša Stojsavljević, Bata Jeremić, Miodrag Marković
Marketing:
Dizajn:
Toma Saramandić
Fotografija:
Aleksandar Jovković
Web:
Tehnički urednik:
Aleksandar Jovković
   
 
Da li želite da postanete naš saradnik?
Iskoristite priliku i učestvujte u kreiranju potpuno novog časopisa za bezbednost!
1. Teme o kojima ćete pisati treba da se uklope u naše stalne rubrike. Teme se za sada dele na: bezbednosni mendžment, security vesti, protivpožarnu zaštitu, tehniku, informatiku i zaštitu elektronskog poslovanja. Ovo je samo gruba podela, koja nas ne sprečava da u narednim brojevima dodamo ili oduzmemo neku od rubrika, u zavisnosti od interesovanja čitalaca.
2. Pre nego što počnete sa bilo kakvim pisanjem, kontaktirajte našu redakciju i dogovorite se o temi o kojoj ćete pisati. Da bismo prihvatili vašu temu, predlažemo da se uklopite u našu koncepciju. Atraktivnost izabrane teme će biti presudna za objavljivanje, ali nećemo zaboraviti i na kvalitet.
3. Nastojte da tekst ne bude predugačak, da ima naslov, uvodnik i međunaslove. To će nam olakšati posao i neće nas naterati da koristimo britke uredničke makaze. Ukoliko se potrudite da vaš tekst bude jasan i sadržajan, postaćete naš stalni saradnik.
4. Obavezno nam pošaljite email adresu, kako bismo lakše i brže komunicirali.