AKO MENE PITATE.....

 

  • Ako za nešto postoji kliše koji nikada ne zastareva, to je onaj koji podstiče razvoj kriminala. Naročito u razvijenom demokratskom svetu. Uporedo s kriminalom sve učestalije su pretnje raznih terorističkih grupa. To ozbiljno obavezuje državu da bude oprezna. A da li je?
  • Ako je nešto začuđujuće, to je onda činjenica da mnogi "pate" od nedovoljne informisanosti i neopravdano ignorišu potencijalne pretnje, što spolja, što iznutra, Jedan od razloga je loša koordinacija i površna saradnja među saradnicima u okviru bezbednosnih sektora. Ili možda deo krivice snose današnji eksperti za bezbednost, koji su zadremali pred najezdom mnogih novopečenim kursadžija...