KAKO OBEZBEDITI STARAČKI DOM?

Uvođenjem napredne kontrole pristupa, koja je jednostavna za sve korišćenje, moguse ostvariti značajne pogodnosti u domovima za negu starih osoba

SmartAir bežične brave sa baterijskim napajanjem koje nude modernu, laku, ekonomičnu  instalaciju, kao i funkcije koje će menadžerima domova omogućiti viši stepen kontrole nad prostorijama, već su instalirane u stambenim ustanovama širom Evrope.

Tako je i Kaza de la Mizerikordia u Pamploni, u kome boravi preko 500 stanara, trebalo da postavi novi pristupni sistem sa kontrolom prostorija u realnom vremenu. Izbor je pao na SmartAir bežični onlajn sistem.

Domovi za negu nose brojne bezbednosne izazove, specifične za ovaj tip ustanova. Iznad svega, prostor domova treba da krasi otvorena i srdačna atmosfera. Domovi moraju da rade u korist stanara, i da obezbeđuju prijatnu sredinu u kojoj će se dočekivati članovi porodice i drugi posetioci. To bi zaista trebalo da bude dom, u svakom smislu reči.

Istovremeno, menadžeri moraju da se staraju o bezbednosti lokacije, uključujući i bezbednost zaposlenih, osetljivih podataka i prostorija u kojima se čuvaju lekovi. U slučaju pokušaja neovlašćenog pristupa u ove prostorije, osoblje treba što pre da bude obavešteno o incidentu. Ukoliko ima dementnih pacijenata ili boluju od neke druge bolesti, veoma je važno da negovatelji imaju mogućnost da saznaju gde se korisnici u svakom trenutku nalaze.

Napredna kontrola pristupa, jednostavna za sve korisnike, može doneti brojne pogodnosti u dom za negu starih osoba. Sistem koji je u stanju da šalje informacije menadžerima domova u realnom vremenu može, na primer, direktno da utiče na kvalitet zdravstvene nege, tako što će negovatljima omogućavati da brzo pronalaze stanare, brzo reaguju u slučaju incidenata i rešavaju probleme odmah čim nastanu, kao i da efikasnije organizuju proces rada zaposlenih.

  • U ustanovi kao što je naša, od suštinskog značaja je da upravljanje bude u realnom vremenu radi interakcije sa ulaznim vratima u svakom trenutku – objašnjava Ernesto Sera, menadžer objekta u Kaza de la Mizerikordia. Sistem je morao da ima mogućnost da se proširi, kako bi mogao da se instalira u dve faze, najpre u novoj, a zatim i u staroj zgradi koja datira još iz 1930. godine. Napredna bežična tehnologija pogodna je za naknadno opremanje starih zgrada, tako da nije bilo dileme, jer su zidovi stare zgrade debeli do jedan metar.
  • Bežično rešenje koje nam omogućava da instaliramo sistem kontrole pristupa bez razvlačenja žica do zgrade je velika pogodnost – dodaje Ernesto Sera.

Novi sistem je trebalo da bude skalabilan, kako bi osoblje moglo da upravlja pristupima u obe zgrade iz istog kontrolnog punkta, trenutno menja prava pristupa, kreira dozvole za pristup različitim profilima zaposlenih, stanara, volontera, posetilaca i radnika hitne pomoći.

Projekat u dve faze sada je okončan, a obuhvata 650 dodatnih vrata sa Smartair bravama u staroj zgradi. 

Dodajte novi komentar