MREŽNI RADARSKI DETEKTOR POKRETA

Radar (engl. Radio Detection and Ranging) je dobro poznata i dokazana tehnologija za detektovanje objekata. Razvijena je za potrebe vojske četrdesetih godina prošlog veka, a sada ima široku primenu i u civilnom sektoru. Koristi se u meteorologiji za vremensku prognozu, kontrolu saobraćaja, avio-industriji i pomorstvu. Radarska tehnologija omogućava efikasnu detekciju i manji broj lažnih alarma i u uslovima loše vidljivost

Princip rada se zasniva na emitovanju generisanih, i detekciji povratnih (reflektovanih) elektromagnetnih talasa u obliku uskog snopa, super visoke učestalosti, usmerenom u prostoru u kome se nalazi objekat, koji je cilj nadgledanja. Elektromagnetni talasi se u ...