PERIMETAR ZA PEŠAKE

U medijima svakodnevno odjekuju vesti o napadima u kojima teroristi bukvalno uleću vozilima u pešačke zone. U velikim evropskim gradovima koji su stalno na meti terorista, strada veliki broj nedužnih ljudi. Napadi su sve učestaliji, kako navode stručnjaci za terorizam, a ekstremističke grupe, uključujući Islamsku državu i Al kaidu, planiraju da se fokusiraju na prometna mesta u različitim evropskim gradovima

Da bi se ovakvim napadima stalo na kraj, bezbednjaci treba da znaju za dve različite vrste opasnih pristupnih tačaka za vozila, koji su prvi uslov da se ovakvi incidenti dogode. Prva tačka bi bila ona mesta koja su pre svega namenjena pešacima, ali kojima, često, vozila moraju da prolaze. Primer može biti trg na koji, zbog povremenog čišćenja, ulazi kamion za održavanje. Od ostalih lokacija, to mogu biti mesta sa ograničenim vremenom parkiranja. U bolničkim krugovima, to može biti pristup odeljenjima hitne pomoći. Takve pristupne tačke su dobro zaštićene metalnim stubićima (bollards), od kojih su jedni pokretni, i mogu da se uvlače kako bi propustili vozilo, dok su drigi fiksni ili stacionarni.

Druge pristupne tačke su one koje su privremene. Na prostoru oko stadiona, tokom sportskih događaja, saobraćaj ponekad treba preusmeriti. U bolnici postoje dani kada su dozvoljene posete bolesnicima. U oba slučaja, sekcije koje su uobičajeno otvorene za saobraćaj biće zatvorene kako bi se stvorile pešačke staze i mesta za okupljanje. Međutim, na ove lokacije i dalje moraju da dolaze dostavna vozila i neka druga vozila kojima je dozvoljen ulazak. Ovakva lokacije se najbolje štite atestiranim portabl barijerama koje se postavljaju za 15 minuta, a zatim se uklanjaju kada se događaj završi.

Metalni stubići (bollards): Najviše korišćena trajna rešenja

Metalni stubići su estetski oblikovani i „dozvoljavaju“ pešacima da prolaze između njih, kada se ne koriste za osnovnu svrhu na kolovozu. Sistemi stubića rade pojedinačno ili u grupama. Oni se koriste kao bezbednosne mere srednjeg nivoa. Pojedinačni stubovi mogu da imaju do 32 cm u prečniku, visinu do 88,9 cm i obično se montiraju na 0,9–1,5 m osnog rastojanja. Testirani su da zaustave i unište potencijalno napadačko vozilo težine 4536 kg koje se kreće brzinom od 104 km/h, ili vozilo težine 9072 kg koje se kreće brzinom od 74 km/h. Obično se drže u uspravnom položaju za zaustavljanje saobraćaja, ali po potrebi se mogu uvući, kako bi vozilo prešlo preko njih.

Bilo da su u osnovi uglasti ili su ukrašeni kanelurama, zašiljeni, ukrašeni prstenjem ili talasasti, obojeni, bilo da su obeleženi amblemom i logom, stubovi izgledaju lepo i imaju mnogostruku primenu. Kupci mogu sami da izaberu ukrasne čelične obloge koji se vezuju direktno za stub, ili da izaberu maske od livenog aluminijuma, koji se direktno navlače na zaštitni stubić.

Stubovi mogu biti galvanizovani, da bi se zaštitili od korozije, opremljeni unutrašnjim osvetljenjem za upozoravanje, koje povećava vidljivost, i konstruisani za veliki promet saobraćaja. U slučaju da se oštete, jednostavno se skine stara i navuče nova maska.

Za obezbeđivanje ivica kolovoza tu su fiksni stubovi sa istim odgovarajućim atestom koji garantuje da stubovi mogu da izdrže udar automobila, kao i oni koji su pokretni. Nasuprot betonskim preprekama, kao što su stubovi i žardinjere, mnoge lokacije za zabavu više su zainteresovane za fiksne metalne stubiće iz nekoliko razloga.

Pre svega, prilikom udarca, može doći do rasprskavanja betonskih stubova i žardinjera, i opasnog rasipanja njihovih delova, što potencijalno može da izazove brojne povrede. Metalni stubići sa plitkim temeljom mogu da se ugrade u trotoare ili rešetkaste mostove, kao i da se prilagode lokalnim usponima i krivinama.

Privremene ograde

Teroristički napadi su nepredvidivi, pa je od presudne važnosti da se preduprede napadi vozilom, tako što ćemo identifikovati opasna mesta, koja treba obezbediti. To podrazumeva da moramo biti spremni da istog trenutka po prijemu upozorenja postavimo bezbednosnu zaštitu u teškim uslovima. Takva oprema postoji već nekoliko godina u formi prenosivih privremenih ograda.

Teroristi obično zaobilaze mesta na kojima vide barikade, tako da njihovim postavljanjem na  svim mestima na kojima postoji mogućnost napada dramatično smanjujemo bezbednosne rizike. Privremene ograde često se koriste za zaštitu objekata dok traje izgradnja trajnih. Međutim, pokazala su se delotvornim  čak i za dugoročnu primenu na mestima na kojima fizički uslovi ne dozvoljavaju postavljanje trajnih rešenja.

Njihova najčešća upotreba je, međutim, vezana za situacije kada je vozilima potrebno obezbediti privremen pristup. Parkinzi za vreme fudbalskih utakmica i velika otvaranja su privremeni događaji za koja su potrebna privremena rešenja. Ove ograde mogu se brzo i efikasno postaviti, čak i na mestima gde nije moguće vršiti iskopavanja za postavljanje stalnih temelja.

NEMA OPUŠTANJA

Zaštita ljudi od napada vozilima nije mala odgovornost. Spokojniji ste ukoliko posedujete pravu opremu da obezbedite neku manifestaciju od napada vozila i sprečite potencijalnu tragediju. Ne postoji nikakav novac koji to može da plati. Pažljivo istraživanje raspoloživih mogućnosti i konsultacija sa stručnjacima može mnogo pomoći da nađete pravo rešenje.}

MOBILNE BARIJERE OTPORNE NA SUDAR

Pokretne samostalne barikade moguće je postaviti u položaj za kontrolu pristupa vozila u roku od 15 minuta. Ove mobilne atestirane ograde nose oznaku M40, što znači da zaustavljaju vozilo teško 13.608 kg koje se kreće brzinom od 64 km na čas. Za njihovo postavljanje nije potrebno nikakvo iskopavanje, niti priprema podloge ispod barijere.

Nakon što se postave u odgovarajući položaj, prenosive ograde koriste hidraulične pumpe sa električnim napajanjem za rasklapanje, podizanje i spuštanje sa svojih točkova. Sve se obavlja bez ručnih dizalica. Točkovi se smeštaju duž stranica i rasklapaju se rampe za vozila, čime se završava njihova implementacija. Da biste pomerili barijeru sa tog na neko drugo mesto, treba samo da ponovite proceduru. 

Greg Ham

Dodajte novi komentar