TERMALNE KAMERE MAMAC ZA GLOBALNO TRŽIŠTE

Očekuje se da će globalno tržište termalnih kamera dostići vrednost od 34 milijarde funti do 2020. godine. Ovu cifru u svom izveštaju navodi kuća Grand View Research, u kome se vojni sektor ističe kao sektor koji je najviše ulagao u ovu tehnologiju tokom prethodnih godina.

Međutim, postoji mogućnost da se ulaganja značajno smanje usled pada ulaganja u sisteme odbrane, navodi se u izveštaju.

Međutim, iako su značajno opala izdvajanja za odbranu u zemljama Zapadne Evrope tokom ovih godina, po prvi put u poslednjih 15 godina, ulaganja u vojni sektor ubrzano rastu u Kini i drugim privredama u razvoju, u odnosu na zapad, dok bi kriza povezana sa aktivnostima islamske države mogla da budu povod evropskim liderima da preispitaju stavove o smanjenju ulaganja u ovaj sektor.

Termovizijske kamere, poznate i kao infracrvene (IR), našle su primenu i na aerodromima, gde su instalirane za otkrivanje putnika sa povišenom telesnom temperaturom tokom raznih epidemija i drugih bolesti.

Termalne kamere sve više pronalaze primenu izvan oblasti bezbednosti, a u ovoj studiji se predviđa porast potražnje u aplikacijama namenjenim medicinskim snimanjima.

IR kamere su sve popularnije u automobilskoj industriji i industriji za preradu nafte i gasa, posebno u azijsko‑pacifičkom regionu.

Pad cena će uticati da inače skupa tehnologija bude pristupačnija za širu primenu. Velika potražnja za IR kamerama u nekoliko segmenata tržišta u razvoju, uključujući distribuciju hrane, zdravstvo i skrining, veterinu, održavanje vozila, inspekcije pomorskih vozila i inspekcije aviona, nudi dodatne mogućnosti za rast tržišta.

Severna Amerika, sedište glavnih aktera u ovoj industriji, tretira se kao ključno regionalno tržište rasta. Pored toga, kablovske mreže i infrastruktura termalnog video‑nadzora, kako predviđa studija, biće podsticaj za razvoj regionalnih tržišta.

Dodajte novi komentar